Hulladékhasznosítás

Cégünk fa hulladékokra vonatkozóan rendelkezik nem veszélyes hulladék hasznosítására vonatkozó érvényes környezetvédelmi engedéllyel.

A kezelni kívánt fa csomagolási hulladékot a keletkezés helyéről hulladékszállítási engedéllyel rendelkező alvállalkozók igénybevételével szállítja el telephelyére. A hulladék szállítása közúton történik, nyerges, ponyvás tehergépjárművekkel. Az elszállítás történhet közvetlenül a partner telephelyéről, vagy több telephely, kisebb mennyiségek esetén gyűjtőjárat szerű szállítás is megoldható.
Az beérkező hulladékok mérlegelése minden esetben, hitelesített hídmérlegeken történik, a mérlegjegy és a szállítólevél képezi az elszámolás alapját.

A hulladékkezelés lépései:

1.A beérkező hulladékok válogatása:

Válogatáskor a raklapok szelektálása fajta és állapot szerint történik, az anyagmozgatás  targoncával, ill. kézi erővel történik. A válogatott raklapokból egységrakatokat képezünk további kezelésig.

2. Fa csomagolási hulladékok bontása:
A törött, hiányos raklapokat olyan elemekre bontjuk, az ép részeket elkülönítetten kerülnek gyűjtésre, amelyek a későbbiekben újra felhasználásra kerülnek raklapok készítésénél, javításánál. A bontás Cekamon Pallet Saw típusú korszerű raklapszétvágó szalagfűrésszel történik. A tovább nem felhasználható, törött, hiányos raklapelemek tűzifaként kerülnek értékesítésre. Tároló dobozok, egyéb fa csomagolási hulladékok sérült elemei kerülnek bontásra.

3. Raklapok, csomagolóeszközök javítása:

A bontásból származó raklapelemekből, valamint új elemekből a javítás során az új raklap készítésével azonos technológia alkalmazásával hasznosított raklapokat gyártunk. A hasznosított raklap műszaki paramétereiben az új raklappal megegyező, csak alapanyagául nem új raklapelemeket, hanem a hulladékból visszanyert elemeket használunk fel. A hasznosított raklapokból rakatokat képezünk, és értékesítésig raktározzuk őket.